Chi tiết sản phẩm
Thang dây hoa tiêu, thang cho xuồng

Thang dây hoa tiêu và thang dây cho xuồng được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 799: 2004 phù hợp với yêu cầu của SOLAS.
Thông số thang dây:
- Kích thước bậc gỗ: 525mm (L) x 115mm (W) x 28mm (T)
- Kích thước bậc gỗ chống xoắn: 1800mm (L) x 115mm (W) x 28mm (T)
- Kích thước bậc cao su (4 bậc cuối): 525mm (L) x 115mm (W) x 28mm (T)
- Kích thước dây: Dây Manila (Philipin) phi 20mm.
- Khoảng cách giữa các bậc: 330mm +-20
- Khoảng cách giữa các bậc chống xoắn: 9 bậc.

Hình ảnh sản xuất thang dây bởi công ty Thái Bình Dương: 

Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194