Tin tức
Quy định mới của VR về KTBD thiết bị cứu hỏa
Công văn số 6127/ĐKVN-TB ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định:
Kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2016, các cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm tra bảo dưỡng sau khi tiến hành kiểm tra bảo dưỡng thiết bị và hệ thống cứu hỏa không phải chuyển hồ sơ đến các chi cục đăng kiểm tàu biển để xác nhận.
Chi tiết xem file đính kèm: -> click here
Quy định mới của Đăng kiểm VR về bảo dưỡng phao bè 2015
Thông báo số: 5070/DKVN-TB của đăng kiểm Việt Nam ngày 07 tháng 12 năm 2015 Quy định về việc kiểm tra bảo dưỡng phao bè.
Hạn thay thế thiết bị có hạn cho bè cứu sinh bơm hơi
Số thông báo: 011TI/15TB ngày 24 tháng 02 năm 2015 của đăng Kiểm Việt Nam quy định: Các thiết bị của bè cứu sinh bơm hơi còn thời hạn dưới 12 tháng phải được thay thế. 
Thông số kỹ thuật phao bè DLR
Thông số kỹ thuật của Phao bè hãng Cunhong, Model DLR và CHF
Thông báo kỹ thuật tàu biển của VR số 005TI/11TB
Ngày 19 tháng 01 năm 2012, Cục Đăng kiểm Việt Nam ra thông báo kỹ thuật tàu biển số 005TI/11TB với nội dung: Yêu cầu đối với bố trí sử dụng cho thang hoa tiêu lên, xuống tàu theo quy định V/23 của Công ước SOLAS 74 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.308(88)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194