Tin tức IMO và Đăng kiểm VR
Quy định mới của VR về KTBD thiết bị cứu hỏa
Công văn số 6127/ĐKVN-TB ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định:
Kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2016, các cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm tra bảo dưỡng sau khi tiến hành kiểm tra bảo dưỡng thiết bị và hệ thống cứu hỏa không phải chuyển hồ sơ đến các chi cục đăng kiểm tàu biển để xác nhận.
Chi tiết xem file đính kèm: -> click here
Quy định mới của Đăng kiểm VR về bảo dưỡng phao bè 2015
Thông báo số: 5070/DKVN-TB của đăng kiểm Việt Nam ngày 07 tháng 12 năm 2015 Quy định về việc kiểm tra bảo dưỡng phao bè.
Hạn thay thế thiết bị có hạn cho bè cứu sinh bơm hơi
Số thông báo: 011TI/15TB ngày 24 tháng 02 năm 2015 của đăng Kiểm Việt Nam quy định: Các thiết bị của bè cứu sinh bơm hơi còn thời hạn dưới 12 tháng phải được thay thế. 
Thông báo kỹ thuật số 008TI/13TB của Đăng Kiểm VR
Ngày 23 tháng 4 năm 2013 Phòng Tàu Biển Cục Đăng Kiểm Việt Nam phát hành Thông báo kỹ thuật số 008TI/13TB về việc "Áp dụng thông tư MSC.1/Circ.1432 của IMO về bảo dưỡng và kiểm tra các hệ thống và trang thiết bị bảo vệ chống cháy trên tàu từ ngày 31 tháng 05 năm 2013.
Thông báo kỹ thuật của VR số 003TI/13TB
Ngày 06 tháng 02 năm 2013, Cục Đăng Kiểm Việt Nam ban hành thông báo kỹ thuật số 003TI/13TB về việc " Hướng dẫn soạn thảo kế hoạch và quy trình cứu người trên nước theo Quy định III/&-1 của Công ước SOLAS
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194