Thông báo kỹ thuật tàu biển của VR số 005TI/11TB
Ngày 19 tháng 01 năm 2012, Cục Đăng kiểm Việt Nam ra thông báo kỹ thuật tàu biển số 005TI/11TB với nội dung: Yêu cầu đối với bố trí sử dụng cho thang hoa tiêu lên, xuống tàu theo quy định V/23 của Công ước SOLAS 74 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.308(88).
Xem chi tiết

Các tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194