Quy định mới của VR về KTBD thiết bị cứu hỏa
Công văn số 6127/ĐKVN-TB ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định:
Kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2016, các cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm tra bảo dưỡng sau khi tiến hành kiểm tra bảo dưỡng thiết bị và hệ thống cứu hỏa không phải chuyển hồ sơ đến các chi cục đăng kiểm tàu biển để xác nhận.
Chi tiết xem file đính kèm: -> click here

Các tin liên quan

Quy định mới của Đăng kiểm VR về bảo dưỡng phao bè 2015
Hạn thay thế thiết bị có hạn cho bè cứu sinh bơm hơi
Thông báo kỹ thuật số 008TI/13TB của Đăng Kiểm VR
Thông báo kỹ thuật của VR số 003TI/13TB
Thông báo kỹ thuật của Đăng kiểm VR số 002TI/13TB
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194